टॉक्डॉक् टॉक्डॉक् आला दौडत -

Submitted by विदेश on 14 October, 2011 - 14:16

टॉक्डॉक् टॉक्डॉक् आला दौडत
अबलख माझा घोडा -
आई बाबा आजी आजोबा
सरका रस्ता सोडा !

दोनच पायांच्या घोड्याची
घरभर भरभर घाई
पटपट झुरळे दूर पांगती
खुषीत येते आई !

हातांचा हा लगाम धरुनी
वेगाला मी आवरतो
ऐटित मागे पुढे डोलुनी
घर-मैदानी वावरतो !

घोडोबा मी घरी लाडका
खेळायाला पुढे पुढे -
शंभर टक्के परीक्षेत गुण
अभ्यासातहि सदा पुढे !

तबेल्यात बेजार हा घोडा
आठवड्यातले दिवस सहा -
चंगळ घोड्याची रविवारी
हैराण हे घरदार पहा !!

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: