छोटे कलाकार- आनंदमेळा- आवडते घर - ईशिका

Submitted by uju on 11 September, 2011 - 11:10

नाव--ईशिका

वय--आठ वर्षे नऊ महिने

आमची मदत--कुंडीतली थोडी माती घेऊन ती चाळून देणे, जून्या झाडूचे(जो दिवाळीत पूजेला वापरतो तसल्या छोटा झाडूचे) ऑर्डर येईल त्याप्रमाणे तूकडे करून देणे.:

ईशिकाला खरतर पूठ्ठ्याच्या खोक्याच घर बनवून त्यावर वारली पेंटिंग करायच होत, पण एकतर मी तीला ह्या उपक्रमाबद्द्ल काल बोलले आणि मला तीला हव असलेल सामान ( पूठ्ठ्याचा खोका ,गेरू ,पांढरा पोस्टर कलर) आणून द्यायला न जमल्यामूळे शेवटी हे आता बनवलय तस कागदावर चित्र काढायच ठरल व तिने हे घर बनवल.ह्यात जे घर दिसतय त्याला रंगवलेल नसून त्यावर चाळलेली माती फेविकॉल वर टाकून चिकटवली आहे.

सामान--
11092011717.jpg

काम सूरू
11092011727.jpg

चित्रावरून शेवटचा हात फिरवताना
11092011730.jpg

आणि हे झाल घर तय्यार.
11092011742.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

mast Happy

व्वा!:)