किलबिल - जय गणपती - अवनी (मंजिरी)

Submitted by संयोजक on 7 September, 2011 - 11:17


नाव : अवनी
वय : ८
पालक मायबोली आयडी : मंजिरी
विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.

शाब्बास अवनी. आईकडून पाठ थोपटून घे बरं. तुझ्याच गाण्यापासून आता किलबिल ऐकायला सुरुवात करते.

छान छान छान छान छान. अगदी मनापासूऽन म्हटलंय. ताल चुकला नाही कुठेही. सुरही चांगलाच. Happy
एकदम शहाणी मुलगी आहे Happy