लता मंगेशकर

Submitted by manaku1930 on 1 August, 2008 - 03:20

Lata_Mangeshkar_1.jpg

    माध्यम : बॉल पेन

    गुलमोहर: 

    छान आल्यात.. पण एक-दोन गोष्टी सांगू? त्या रेघा पेन्सिलीने काढल्या असत्या तर बरं झालं असतं.. पेनाने फारच ठळक वाटत आहेत. आणि दुसरं म्हण्जे केस.. मेंदी लावल्यासारखे वाटत आहेत. जरा चप्प..

    छान

    मस्त .....मस्त........मस्त.....