चांदणे आहे खरे की भास नुसता[तरही]

Submitted by छाया देसाई on 11 August, 2011 - 03:41

ते नभीचे शून्य मोठा आस नुसता
चांदणे आहे खरे की भास नुसता

हे रसायन जीवना फेसाळलेले
चषक हे आयुष्य प्यासी प्यास नुसता

गुंतलेल्या ,चहुदिशानी बांधलेल्या
आत्मरामा का तुला वनवास नुसता

भोगती कोणी इथे उपभोगतीही
भावनांचा रम्यसा हो रास नुसता

जगत जावे जो अलिप्तासारखे तो
लेपचंदन हो सुगंधी श्वास नुसता

प्रकटते मिटते स्वये ,''आस्तित्व''छाया
देह ना ती ,पण असे आभास नुसता

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

छान