हायकू -

Submitted by विदेश on 1 August, 2011 - 23:44

मंत्री तुपाशी
बळीराजा उपाशी
घोडे कागदी -

पाऊस धारा
वर्दळ सैरावैरा
छत्र्या उत्साही !

घास हातात
बाळ परदेशात
पाणी डोळ्यात ..

रात्र काळोखी
अंधार अनोळखी
दिवे चोरांचे !

अबोल पती
भांडकुदळ पत्नी
हैराण भांडी ..

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: