वेषांतर

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

हे दाटून आले नभ की,
ओघळले काजळ आहे..
वेषांतर करुन आले,
पण जुनेच वादळ आहे..

अश्रूंना समजावून तू,
जा परत धाड तू आता..
कधी न पाझरणारा,
असला तो कातळ आहे..

संकोच नको वचनांचा,
संकोच नको घटनांचा..
परत न येणे आता,
झरला जो ओघळ आहे..

प्रकार: 

पण अर्धवट वाटली.. - > हो अर्धवटच आहे ही... अधुरी एक कहाणी म्हणू यात Happy

बाकी धन्यवाद!