सत्यसंपदा (अर्थात सत्यजित आणि डॅफोडिल्स) यांना भेटण्यासाठी गटग!

Submitted by नीधप on 13 May, 2011 - 00:33
ठिकाण/पत्ता: 
नेहमीप्रमाणेच शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापाशी, शिवाजी पार्क, दादर

सत्यजित आणि संपदा मुंबईत आलेले आहेत त्यांना भेटण्यासाठीच्या गटगची चर्चा फेबु वर चालूच आहे. तरी इथे अधिकृतरित्या गटगची दवंडी.
१५ मे २०११ रोजी संध्याकाळी ६ ला जमूया.
नेहमीच्याच ठिकाणी. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापाशी, शिवाजी पार्क, दादर.
वेळ ८ पर्यंत लिहिली असली तरी ती एक्स्टेण्ड होऊ शकते हे सगळ्यांनाच माहीतीये.. Happy

माहितीचा स्रोत: 
आम्ही सगळेच...
विषय: 
प्रांत/गाव: 
तारीख/वेळ: 
रविवार, May 15, 2011 - 08:30 to 10:30
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अरे काही मेसेजेस जमेल असे पण येऊद्यात

Proud

मी जमवू काय??? Proud

मला डॅफोला भेटायला खुप आवडेल.
पुढच्या आठवड्यात दोनदा मुंबईला जावेच लागणारे, एकदा पार्ल्याला, एकदा बोरीवलीला. त्यात परत एकदा दादरलाही जायचे म्हणजे खुपच ताण येईल माझ्यावर... गर्मीच्या दिवसात प्रवासाचे ताण सोसवत नाही.

नक्की नाही सांगता येणार ... प्रयत्न टोकाचे होतील....

टोक नाहीच गाठता आल, तर आत्तापासून गटगला शुभेच्छा Happy

डॅफो, बोरीवलीत आहात का? मग ठाण्याला येता का? दादरपेक्षा जवळ पडेल. मग आडोही ठाण्याला येऊ शकेल.

(आणि नी चा मला मारही पडू शकेल Wink )

मी मुळीच ठाण्याला येणार नाही. माझ्यासाठी जाम अडनिडं पडतं. दीड तास जायला आणि दीड तास यायला लागतो. एकदा ठरवलंय तर आता जागा कसली बदलताय?

अरेरे काल अख्खा दिवस ठाण्यात होते Sad Uhoh दुपार नंतर भेटू शकलो असतो. पण नेमका कुणाला संपर्क केला नव्ह्ता. आधी ठरवायला हवं होतं. फक्त केश्विनीचाच नं होता माझ्याकडे.

नी Lol

Pages