सुट्टीच्या दिवशी ऑफिसच्या दिशेने

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 2 May, 2011 - 03:37

माझ्या ऑफिसच्या परिसरात भरपुर झाडे आहेत. ऑफिसच डोंगराळ भागावर आहे. शिवाय थोडे पुढे गेल्यावर जंगल आहे. रोज ऑफिसला जाताना अनेक झाडं न्याहाळते. पण रुखरुख लागायची की एवढी सगळी झाडे मी पाहते पण फोटो काढता येत नाही. म्हणुन गुडफ्रायडेच्या दिवशी नेमकी पर्यावरण दिवस होता. आदल्यादिवशीच नणंदेला येशीलका म्हणुन विचारले. ती अतिउत्साहात तयार झाली. सकाळी ६ लाच नणंदेला घेउन ऑफिसच्या एरियात गेले आणि खालील फोटो कॅमेर्‍यात कैद केले.

१) धामणीचा रानमेवा. पिकल्यावर हे लाल होतात आणि गोड लागतात.

२)धामणीची फुले

३) सोनमोहर

४) रस्त्याला रोज ह्या चिंचा मला वेडावत असतात.

५) जवळून यम्मी.

६) झाडावरच फुटलेल्या चिंचा

७) कुड्याचे झाड फुलांनी भरले होते.

८) हा पण कुडाच आहे का ? की वेगळे झाड आहे ? हे मोहाचे तर झाड नाही ना ?

९) थोड पुढे गेल की एक शंकर मंदीर लागत. त्या शंकर मंदीराच्या बाजुला बेलाची झाडे आहेत. बेल सध्या मस्त हिरवागार झाला आहे.

१०) त्या बेलाच्या झाडाला बेलफळे लागली होती.

११) रस्त्यात शिवणीचे झाड सापडले. शिवणीला फळ लागली आहेत. जुन्या आठवणी लगेच ताज्या झाल्या. लहानपणी शिवणीची फळे पिकुन पिवळी धम्मक झाली की ती सोलून त्याची बी खडबडीत दगडावर चोळून फोडून त्यातील रानमेवा खाण्याचा मोठा छंद होता आम्हाला.

१२) शिवणीची फळे

१३) मग भेटले भुताचे झाड (नाव बरोबर आहे ना ? की वेगळे झाड आहे हे ?) बापरे पळा पळा भुत !

१४) भुताच्या झाडाला हे फुल लागले होते.

१५) अजुन एक फुल की फळ ?

१६) त्याच्याच थोडया बाजुला काकडाला मोहोर लागला होता.

१७) मध्ये मध्ये काकडेही लागली होती.

१८) बांडगुळाला धरलेली फुले. दिनेशदांनी फोटो काढायला सांगितला होताच.

१९) सुगरणींनी घरटी बांधलेली मस्त झोके घेत होती.

२०) थोड जवळ जाउन बघा.

२१) आंबाड्या सारखी दिसणारी फळे

२२) देवचाफाही जागोजागी दिसतो.

२३) शिषिराची फुले

२४) पेरूचे फुल

२५) तुम्हाला जळवळ्यासाठी हा फोडलेल्या चिंचांचा फोटो

अजुन भरपुर झाडे आहेत ज्यांचे फोटो काढायचे राहिलेत.पुढच्या खेपेस त्यांचे फोटो कॅमेर्‍यात कैद करायचे आहेत.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मस्त गं जागुतै.... अगदी निसर्गाजवळ.

रस्त्याला रोज ह्या चिंचा मला वेडावत असतात. >> मी त्या इतक्या लाल होई पर्यंत झाडावर ठेवल्या नसत्या Proud

आम्ही त्यांना 'आमली" नावाने ओळखायचो. म्हंणजे अत्ताही.

मस्त Happy
बांडगुळांच्या फुलांचा सडा आजोळच्या अंगणात असायचा आंब्याखाली. बंद कळ्यांसारखी पण फुलं पडायची. मग ती चिमटीने दाबली की उमलायची.

पेरुचं फुल एवढं सुंदर असतं?

अरे देवा...
सुट्टीच्या दिवशी ऑफिसच्या दिशेने >> वाटलं रिकाम्या रस्त्याचे फोटो टाकलेत की काय...

कुठे आहे ऑफिस? ते, चिंचांचे फोटो काढुन टाका बघू. पाप लागेल हो, केवढ्या जवळुन काढले आहेत चिंचांचे फोटो.

लाल गर्रेदार चिंचा, खोपा,चाफा नी काय नी काय.. केवढे ते सुंदर फोटो.

पण चिंचांचे फोटो फार सुंदर, डिलीट करा पाप लागेल. नजर हटत नाही आहे, मॉनिटर खाउ की काय अस झालं आहे. Lol

ही जागु सुट्टीच्या दिवशी पण ऑफीसच्या वाटेवर जाते? Uhoh
आम्हाला त्या वाटेकडे बघावसं सुद्धा वाटत नाही!

जागुबै!! सगळेच फोटो भारी! चिंचेचा फोटु तोंपासुं!!

नुतन काल लगेच आले ग अलिबागवरुन. फक्त गाडीतुनच अलिबाग दर्शन केल वेळ नसल्याने.
मामी धन्स.
सत्यजित अजुन दोन फोटो आहेत जळवण्यासाठी पण नेट खुप स्लो झाल्यामुळे पाणी पडतय जळणावर.
शर्मिला धन्स शिरीषाच नाव सांगितल्याबद्दल.
आर्या माझ ऑफिस अशा निसर्गरम्या ठिकाणी असल्यामुळे खास फोटो काढण्यासाठी मी गेले.

वा जागू तो कुडाच. आणि शिरीषाचेच नाव सांगायला आलो होतो.
भूताच्या झाडाच्या फळातील बिया पण खातात. पण त्या फळावर खुप कुसळे असतात.
पण फोटो छानच. (आता मला भारतात नवे डोळे मिळाल्यासारखे वाटताहेत.)
यापैकी काहि झाडेच इथे दिसतात.

वा! धामणीची फळे खाता येतात हे मला माहीतच नव्हते!!

चिंच म्हणताय तीला, आमच्याकडे विदर्भात, "चिजबिलाई" म्हणतात, इकडे मुंबईला "विलायती चिंचा."

मात्र, काय पण त्यांचे फोटो काढले आहेत. खूप दिवसांनी लहानपणची आठवण झाली.

आता मला भारतात नवे डोळे मिळाल्यासारखे वाटताहेत.>>>>> अगदी. अगदी.

Pages