माझे माहेर रायरी (अर्थात...... किल्ले रायगड)

Submitted by नील. on 29 December, 2010 - 11:00

मालवणला जायचे ठरवले तेव्हा मनात विचार आला की पार कोकणात जाणार मग येता येता रायगड वारी करायला काय हरकत आहे? ( तसाही मी संधीच बघत असतो गडावर जाण्याची). असेही तृप्ती ( माझी बायको) आणि ओम (माझा मुलगा) माझ्याबरोबर एकदाही रायगडावर आले नव्हते. तृप्तीलाही तिच्या सवतीची ( रायगड) ओळख माझ्याकडुन करुन घ्यायची होती. त्यामुळे तीचीही संमती मिळाली.

मालवणमध्ये पाच दिवस छान रंगलेल्या मैफिलीचा छान सुरेल शेवट झाला तो रायगड दर्शनाने....

रायगड पहाट
रात्रीने जाता जाता सुर्यदेवाच्या आगमनाची तयारीच की काय म्हणुन आकाशात रांगोळी काढुन ठेवली होती...
Raigad copy 1.jpg

रायगड सुर्योदय -
आणि दोन सुर्यांची पुन्हा भेट झाली....
Raigad copy 2.jpg

रायगड सकाळ १
सकाळच्या थंडीत गडाखालील गावांनी ढगांची दुलई लपेटुन घेतली होती...
Raigad copy 3.jpg

रायगड सकाळ ३
सुर्यांच्या असंख्य दुतांनी शिवसुर्याला स्पर्श करत दिवसाची सुरुवात केली......
Raigad copy 4.jpg

जगदिश्वर मंदीर १
Raigad copy 5.jpg

जगदिश्वर मंदीर २
Raigad copy 6.jpg

जगदिश्वर मंदीर ३
Raigad copy 7.jpg

शिव समाधी
अखंड बडबड करणारा मी इथे अबोल होउन जातो...... इथे शांतपणे मी कितीही वेळ बसू शकतो.
Raigad copy 8.jpgRaigad copy 9.jpgRaigad copy 10.jpgRaigad copy 12.jpgRaigad copy 13.jpgRaigad copy 14.jpgRaigad copy 16.jpg

पिठलं भाकरी
Raigad copy 15.jpg

गुलमोहर: 

१ला फोटो जबरी आलाय
महाराजांच्या फोटो खाली एकदम कोंबड्याचा फोटो ....>>मो

Pages