निम्मा रस्ता चालला

Submitted by पाषाणभेद on 23 October, 2010 - 01:45

निम्मा रस्ता चालला

पार्‍श्वभुमी:हिरो मोठ्या संकटात आहे. तो मनाला प्रश्न विचारतो. कोरस म्हणजे त्याचे +ve मनच आहे.
(एक दुसराही विचार असा करता येईल:-
रस्ता=जिवन, चालणे=जिवन जगणे, थांबणे= मृत्यू )

कोरसः
निम्मा रस्ता चालला
मागं वळतो कशाला?
म्होरं जायाचं जायाचं
आता थांबतो कशाला? ||धृ||
.
.
.
.
हिरो:
वाट अवघड, मधी दगड
बाजू करू कसा? ||१||

नाही माहित कुठं जायाचं
कुना पुसू कसा? ||२||

प्वाट उपाशी, भेट नाही भाकरीशी
पेयाला पानी शोधू कसा? ||३||

आंग दमल, पाय थकलं
पाऊल टाकू कसा? ||४||

दाट जंगल, उभं ठाकलं
पार करू कसा? ||५||

उभी चढण, खाली पडनं
आता रोखू कसा? ||६||

नाही शेवट, मोठी वाट
पाऊल उचलू कसा? ||७||

लई दिवसांचा चालतो
धिर राखू कसा? ||८||

कोरसः
निम्मा रस्ता चालला
मागं वळतो कशाला?
म्होरं जायाचं जायाचं
आता थांबतो कशाला? ||धृ||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२३/१०/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Happy

छान

Happy