फसू नका तुम्ही फसू नका

Submitted by पाषाणभेद on 16 September, 2010 - 05:05

फसू नका तुम्ही फसू नका

विज्ञानाची कास धरा तुम्ही
ज्योतिषांच्या नादी लागू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||धृ||

लांब दाढी कपाळी टिळा
बोटात अंगठ्या गळ्यात माळा
समोर पोपट चिठ्ठी काढतो
त्यावरचे भविष्य ज्योतिषी वाचतो

गद्य: जो दुसर्‍यांचे भविष्य वाचतो त्याला त्याचे भविष्यतरी ठावूक असते काय?

अशा ज्योतिषासमोर बसू नका, बसू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||१||

देई गंडा ताईत दोरा
अंगार्‍या धुपार्‍यांचा करी उतारा
राशी ग्रह नक्षत्र कामाला लावी
पोट भरण्या तुम्हाला फसवी

गद्य: अशा भोंदूला त्याच्या जीवनात समस्या नसतात का?

अशा भोंदूकडे तुम्ही जावू नका, जावू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||२||

कुणी तळहात भविष्यासाठी पाहतो
कुणी तळपायाकडे त्यासाठी जातो
कुणी चेहेरा पाहून भविष्य सांगे
कुणी त्यासाठी कुंडली मांडे

गद्य: अहो ज्योतिष पाहण्याच्या कितीतरी अजब ह्या तर्‍हा?

अशा लफग्यांच्या नादी तुम्ही लागू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||३||

कुणी घरी येवून भविष्य सांगे
कुणी आजारपणावर उपाय सांगे
कुणी हॉटेलात ऑफीस उघडी
कुणी आंतरजाळावरी संस्थळ काढी

गद्य: ज्योतिष हा 'धंदा' आहे अन 'धंद्यात' फसवणूक चालते, ग्राहकराजा जागा हो!

अशा व्यापार्‍यांच्या दुकानी तुम्ही जावू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||४||

विज्ञानाची कास धरा तुम्ही
ज्योतिषांच्या नादी लागू नका
फसू नका तुम्ही फसू नका ||धृ||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१६/०९/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

समोर पोपट चिठ्ठी काढतो - मस्त ओळ आहे.

मधेमधे 'गद्य' हे नमूद केले आहेत हे नावीन्य आहे. मागे इलाहींनी शेराचा एक मिसरा मराठी व एक उर्दू अशी गझल रचली होती. त्याची आठवण झाली.