पुण्यातले पुणेकर

Submitted by admin on 1 April, 2008 - 18:43
प्रांत/गाव: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>>त्याकाळी पण दह्यांडी तिने स्व्तःच फोडलेली का?
हो. ती जॉर्जेटची नऊवार नेसून आली आणि स्टार्च लावून लाटा केलेल्या केसात साईडला एक जेनेटिकली मॉडिफाइड गुलाबाचे फूल घातले होते.
आणि पुरुष मनोरा करू लागले तेव्हा अचानक तिने वसीम अक्रमसारखा स्टान्स घेऊन पाळायला सुरवात केली. आणि सगळ्यांच्या डोक्यावर पाय देत देत सुपरमॅन सारखी उडाली आणि दह्यांडी फोडलीन. तेव्हाच तिला झाशीसाठी निवडलं.

येथील खुनशी, जहरी, विखारी टीका पाहून माझ्या हृदयाला घरे पडली*. अश्या विव्हलविकल हृदयातून आपोआप काव्य बाहेर आले. ते काव्यविव्हळ असे -

रावास वा रंकास असतेच एक प्रिय संख्या
माझ्याच प्रिय अंकास का मान्यता नाही?

तिच्या पायाच्या नखाची सर कोणासही नाही
तिचे सर जागेवरच, तिथे जो ना सही तो नाही

*पवई हिरानंदानी नव्हे, डीएसके ड्रीमसिटी. दुसरा पर्याय इंगळी डसण्याचा होता, पण शांतारामकर+खेबूडकर+मंगेशकर+बावस्कर यांच्यामुळे तो चढतो उतरतो, चढतो उतरतो. माणसाने करावे तरी काय!

तिचे सर जागेवरच, तिथे जो ना सही तो नाही<<<<<
आहाहा! काय ती अप्रतिम शब्दकळा... यापेक्षा जास्त भारी शब्द वापरू नका. नीट उच्चारता येत नाहीत म्हणून ती दीर्घ श्वास घ्यायला जाईल आणि प्रॉब्लेम!

Lol

सर, Dual nature of light वगैरे जुने झाले. आता Dual nature of इंगळी हा प्रबंध लिहून टाका वेळेवर.

खरे आहे तुमचे, श्रदी. आता हेच पहा. दीर्घ श्वास तब्येतीस उत्तम असे मातोश्री सांगतात (अजब तुझे सरकार वाल्या नाहीत. या आमच्या घरच्या सरकार.) कधी कधी मी झेड ब्रिजावरून जायचो तेव्हा तेथील एकंदरीत वातावरणामुळे तब्येत उत्तम व्हायची. त्यावरून धडा घेऊन येथील ब्रिजांवर गेलो, परंतू उत्तम तब्येतीचा उतमात व्हायला लागला. मातुश्रींनी दीर्घ श्वासाची ही प्रॉब्लेम बाजू कधी सांगितली नाही.

फारेन्दा, तुमची सूचना विचार करणीय आहे. शेवटी ड्युअल नेचर चराचरात आहेच.

त्यावरून धडा घेऊन येथील ब्रिजांवर गेलो, परंतू उत्तम तब्येतीचा उतमात व्हायला लागला.<<<<< तिथले नेचर यास कारणीभूत असावे! बऱ्याच कथांत '... मग निसर्गाने आपले काम केले.' म्हणतात, तसे काहीसे घडले असावे. एकूणच दीर्घ श्वसन तुमच्या शहरात लोकप्रिय दिसते. दीर्घ श्वसनाबद्दल विवेचन करणारे 'सांस मे तेरी सांस मिली तो, मुझे सांस आई...' हे गाणेसुद्धा तुमच्या शहरातच शूट करण्यात आले.

ता क - नेचरवरून प्रेम चोप्राचा 'मॅडम, आप तो मेरा नेचर जानती है..' असा तकिया कलाम आठवला. 'तकिया' लिहिताना आधी फोनाने 'टाकिया' लिहिले. त्यावरून... असो. तुम्हांला उगाच श्वसनविकार व्हायचा.

सांस मे तेरी सांस मिली तो, मुझे सांस आई.
>>>
हे बायको नवऱ्याला उद्देशून म्हणते आहे का?
तुझी सासू आणि माझी सासू मिळून मिसळून वागल्या तर मला सासू आई भासेल?

ऐय्या! सर असे कसे झाले?
>>>;;सांस मे तेरी सांस मिली तो, मुझे सांस आई.
तसं नाहीये. माझा श्वास तुझ्या श्वासात मिळाला त्यामुळे मला सासू मिळाली. पण श्वासात श्वास मिळाला म्हणून लगेच मुलाच्या किंवा मुलीच्या आईला सासू म्हणायचे हे जरा अतीच भारतीय आहे.

असो. तुम्हांला उगाच श्वसनविकार व्हायचा. >>> Lol Lol

सांस में तेरी सांस मिली.... ही क्लोजपची जाहीरात आहे. आपल्याकडे पूर्वीपासूनच दंतधावनाची परंपरा आहे.
उदा. - सांसासी जीर्णानि यथावि हाय! नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि |
अर्थात, श्वास जीर्ण झाल्यावर काही केले नाही, तर यथावकाश "हाय!" म्हणावे लागते, कारण राणी घरी नवीन नरास आणते.
इंग्रजांच्या काळात या ओळीचा अनुवाद "हाय से हॅपन्स" असा केला गेला. त्यावरूनच पुढे राणीच्या कचाट्यातून सुटल्यावर नरास जे होते/वाटते त्यासाठी एक वाक्प्रचार रूढ झाला.

सांस में तेरी सांस मिली.... ही क्लोजपची जाहीरात आहे.<<<<<
हो... हो.. शाहरुख आणि कॅटरिना दोघांचे खूप क्लोजप आहेत गाण्यात. शिवाय... जाऊ दे. आजचे दीर्घ श्वसन, अनुलोम-विलोम, कपालभाती आटोपले असेल तुमचे.

परवा बहर शोधायला गेलो तर पुण्यातील जुन्या गटगांचे बाफ मिळाले. त्यातच हरवून गेलो. आता पुन्हा शोधतो Happy

सांस में तेरी सांस मिली>> हे मला "उसासा" या साध्या सोप्प्या शब्दाचे स्वैर पद्य व्हर्जन वाटते. Lol

तसे बघायला गेले तर मुझे सास आई पेक्षा मुझे बेटा/बेटी आई हे जास्त नैसर्गीक वाटते.