अनंताक्षरी - लॉजीकल (मराठी)

Submitted by admin on 31 March, 2008 - 00:04

अंताक्षरीचे नियम

१. गाण्याची सुरूवात ही सुरूवातीपासून केली जावी. फक्त सुरूवातीचे आलाप किंवा गुणगुणणे वगळावे. गाण्याचे धृपद पूर्ण लिहीले जावे. धृपद पूर्ण लिहीले नसेल किंवा गाण्याची सुरूवात सुरूवातीपासून केली नसेल तर गाणे बाद धरले जाईल.
२. गाणं त्या पानावरुन वाहून गेल्याशिवाय त्याची पुनरुक्ती करु नये.
३. दोन किंवा अधिक गाणी एकाच वेळी किंवा काही अंतराने पण एकाच अक्षरापासून लिहीली गेली तर सर्वात आधी आलेलं गाणं ग्राह्य धरुन पुढील गाणे लिहावे.
४. अ, आ, ओ सारखे स्वर स्वतंत्रपणे वापरले जावेत अपवाद इ / ई आणि उ / ऊ चा).
५. नवीन गाण्याची सुरूवात आधीच्या गाण्याच्या शेवटच्या अक्षराने किंवा शेवटच्या एक अथवा अधिक शब्दांनीही करता ये_ईल. शेवटचा शब्द घ्यायचा असेल तर तो आहे तसाच घेतला जावा. त्याची रूपे किंवा समानार्थी शब्द घे_ऊ नयेत.
६. फक्त मराठी अंताक्षरीमध्ये शेवटचे अक्षर ल\' असल्यास, पुढचे गाणे एकतर, \'ल\' पासूनच लिहावे, किंवा उपांत्य अक्षरापासून लिहावे. हा नियम हिंदी अंताक्षरीसाठी लागू नाही
७. मराठी अंताक्षरीमध्ये शेवटचे अक्षर ठ' असेल तर ते गाणे लिहीणार्‍याने पर्याय द्यावा अन्यथा पुढील गाणे लिहीणार्‍याने उपांत्य अक्षरापासून पुढचे गाणे लिहावे.
८. मराठी अंताक्षरीमध्ये सहज टाळता येण्यासारख्या काही चुका

८.१. 'पाहुनी रघुनंदन सावळा' ही गाण्याची सुरूवात आहे, 'लाजली सीता स्वयंवराला' नव्हे.
८.२. 'निंबोणीच्या झाडामागे' ही सुरूवात बरोबर आहे लिंबोणीच्या झाडामागे' नव्हे.

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हा महाल कसला, रानझाडी ही दाट
अंधार रातीचा कुठं दिसना वाट
कुण्या द्वाडानं घातला घाव, केली कशी करणी
सख्या रे घायाळ मी हरीणी

ज्वानीच्या आगीची मशाल हाती,
आले मी अवसेच्या भयाण राती

काजवा उड, किरकिर किर
रानात सुरात दाजी
जीवाचा जिवलग, दिलाचा दिलवर
कुठं दिसना मला
ग बाई बाई कुठं दिसना मला
इथं दिसना, तिथं दिसना
शोधु कुठं, शोधू कुठं, शोधू कुठं
दिसला ग बाई दिसला
मला बघून गालात हसला ग बाई हसला

रूपान देखणी, अंगान चिकणी
कोकिळेचा गळा,
न बाई माझ्या बकरीचा
समद्यासनी लागलाय लळा

बाई बाई मनमोराचा कसा पिसारा फुलला
बाई बाई मनमोराचा कसा पिसारा फुलला

चिमणी मैना, चिमणा रावा
चिमण्या अंगणी, चिमणा चांदवा

नाच रे मोरा, आंब्याच्या वनातनाच रे मोरा नाच
ढगांशी वारा झुंजला रे
काळा काळा कापूस पिंजला रे
आता तुझी पाळी, वीज देते टाळी
फुलव पिसारा नाच, नाच रे मोरा ...
झरझर धार झरली रे
झाडांची भिजली इरली रे
पावसात न्हाऊ, काहीतरी गाऊ
करुन पुकारा नाच, नाच रे मोरा ...

देवा रं देवा देवा
आरं देवा रं देवा देवा

देवा रं देवा तुला उगाच का म्हणत्यात मायाळू कनवाळू
गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलोय आता तरी नगं टाळू
रेड्यासनी मिळतात म्हशी बी लई अन गायीस नि मिळतात वळू
मग आमच्याच कपाली का न्हाई लीव्हली पायालाई विझळू

आम्ही लग्नाळू, आम्ही लग्नाळू…

जीवाशिवाची बैलजोड, लावल पैजेला आपली कुडं,
लावल पैजेला आपली कुड, नी जिवाभावाचं लिंबलोण
नीट चालदे माझी गाडी, दिन रातीच्या चाकोरीन,
दिन रातीच्या चाकोरीन, जाया निघाली पैलथडी रं !
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या-सर्जाची हं नाम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं

छान छान छान
मनीमाऊचं बाळ कसं गोरं गोरं पान

ससा तो कसा की कापूस जसा
त्याने कासवासी पैज लाविली
वेगे वेगे धावू नी डोंगरावर जावू
ही शर्यत रे आपुली

कुणि जाल का, सांगाल का,
सुचवाल का ह्या कोकिळा ?
रात्री तरी गाऊ नको
खुलवू नको अपुला गळा

शेपटीवाल्या प्राण्यांची भरली होती सभा,
पोपट होता सभापती मधोमध उभा.

पोपट म्हणाला, पोपट म्हणाला
मित्रानो, देवाघरची लूट देवाघरची लूट
तुम्हा आम्हा सर्वाना एक एक शेपूट
या शेपटाचे कराल काय?

गाय म्ह्णणाली, गाय म्ह्णणाली
अशा अशा शेपटीने मी मारीन माशा

घोडा म्हणाला
याला धरीन, त्याला धरीन मीही माझ्या शेपटीने
असेच करीन तसेच करीन...

कुत्रा म्हणाला
खुशीत येईन तेव्हा शेपूट हलवीत राहीन

मांजरीन म्हणाली
नाही ग बाई, कुत्र्यासारखे माझे मुळ्ळीच नाही..
खूप खूप्प रागवीन तेव्हा शेपूट फुगवीन

माकड म्हणाले
कधी वर कधी खाली शेपटीवर मी मारेन उडी

मासा म्हणाला
शेपूट म्हणजे दोन हात, दोन हात
पोहत राहीन प्रवाहात

कांगारू म्हणाले,
माझे काय?शेपूट म्हणजे पाचवा पाय....

मोर म्हणाला
पिस पिस फुलवुन धरीन मी धरीन
पावसाळ्यात नाच मी करीन ...नाच मी करीन

पोपट म्हणाला
छान छान छान छान
देवाच्या देणगीचा ठेवा मान
आपुल्या शेपटाचा उपयोग करा...
नाहीतर काय होइल? २
दोन पायाच्या माणसागत आपलं शेपुत झडुन जाईल...........
हा हा हा

हे घ्या प्राणीच प्राणी

कोंबडी पळाली
तंगडी धरून
लंगडी घालाया लागली