अनंताक्षरी - नेहमीची (मराठी)

Submitted by admin on 16 September, 1996 - 00:03

अनंत काळ चालणारी अंताक्षरी = अनंताक्षरी.

अंताक्षरीचे नियम

१. गाण्याची सुरूवात ही सुरूवातीपासून केली जावी. फक्त सुरूवातीचे आलाप किंवा गुणगुणणे वगळावे. गाण्याचे धृपद पूर्ण लिहीले जावे. धृपद पूर्ण लिहीले नसेल किंवा गाण्याची सुरूवात सुरूवातीपासून केली नसेल तर गाणे बाद धरले जाईल.
२. गाणं त्या पानावरुन वाहून गेल्याशिवाय त्याची पुनरुक्ती करु नये.
३. दोन किंवा अधिक गाणी एकाच वेळी किंवा काही अंतराने पण एकाच अक्षरापासून लिहीली गेली तर सर्वात आधी आलेलं गाणं ग्राह्य धरुन पुढील गाणे लिहावे.
४. अ, आ, ओ सारखे स्वर स्वतंत्रपणे वापरले जावेत अपवाद इ / ई आणि उ / ऊ चा).
५. नवीन गाण्याची सुरूवात आधीच्या गाण्याच्या शेवटच्या अक्षराने किंवा शेवटच्या एक अथवा अधिक शब्दांनीही करता ये_ईल. शेवटचा शब्द घ्यायचा असेल तर तो आहे तसाच घेतला जावा. त्याची रूपे किंवा समानार्थी शब्द घे_ऊ नयेत.
६. फक्त मराठी अंताक्षरीमध्ये शेवटचे अक्षर ल\' असल्यास, गाणे लिहिणार्‍याने पर्याय द्यावा. पर्याय दिला नसल्यास पुढचे गाणे एकतर, \'ल\' पासूनच लिहावे, किंवा उपांत्य अक्षरापासून लिहावे. पर्याय दिला असला तरी तो घेणे बंधनकारक नाही. हा नियम हिंदी अंताक्षरीसाठी लागू नाही
७. मराठी अंताक्षरीमध्ये शेवटचे अक्षर ठ' असेल तर ते गाणे लिहीणार्‍याने पर्याय द्यावा अन्यथा पुढील गाणे लिहीणार्‍याने उपांत्य अक्षरापासून पुढचे गाणे लिहावे.
८. मराठी अंताक्षरीमध्ये सहज टाळता येण्यासारख्या काही चुका

८.१. 'पाहुनी रघुनंदन सावळा' ही गाण्याची सुरूवात आहे, 'लाजली सीता स्वयंवराला' नव्हे.
८.२. 'निंबोणीच्या झाडामागे' ही सुरूवात बरोबर आहे लिंबोणीच्या झाडामागे' नव्हे.

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लबाड लांडगा
ढवांग करतंय
लगीन करायचं
स्वांग करतंय

या विराट गगनाखाली
मी तृणात निजलो आहे
वर्षाव तुझ्या प्रेमाचा
मी त्यातुन भिजलो आहे

ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली

या जन्मावर
या जगण्यावर
शतदा प्रेम करावे

वारा गाई गाणे
प्रितीचे तराणे
धुंध आज वेली धुंद फुल पाने

नको देवराया
अंत पाहू आता
प्राण हा सर्वथा
जावो पाहे

तुझ्या गळा
माझ्या गळा
गुंफू मोत्यांच्या माळा

लिंबू मला मारीला गं लिंबू मला मारीला
कोण्या दुश्मनानं सोडीला नं देवऋष्यानं भारीला
लिंबू मला मारीला गं लिंबू मला मारीला

लई भारी
लई भारी
डोक्यावर टोपी नि तोंडात पानं
गातोय पाटील गाणं
बाई वाड्यावर या
बाई वाड्यावर या

गेले द्यायचे राहुनी
तुझे नक्षत्राचे देणे
माझ्यापास आता कळ्या
आणि थोडी ओली पाने

नाच ग घुमा
कशी मी नाचू

-
चाफा बोलेना
चाफा चालेना
चाफा खंत करी
काही केल्या फुलेना

कुणी जाल का सांगाल का
सुचवाल का त्या कोकिळा
रात्री तरी गाऊ नको
खुलवू नको आपुला गळा

प आ

या रावजी
तुम्ही बसा रावजी
कशी मी राखू तुमची
मर्जी
तुम्ही बसा रावजी

दोन रुपये
दोन रुपये
दे ना मला
खर्चाला
पान सुपारीला