वैयक्तिक माहिती कशी बदलावी?

Submitted by मदत_समिती on 30 March, 2008 - 20:00

मायबोलीवर प्रवेश केल्यावर "माझे सदस्यत्व" या विभागांतर्गत "संपादन" मधे असलेल्या "वैयक्तिक" या उपविभागात तुम्हाला स्वतःची वैयक्तिक माहिती बदलता येईल.

तसं म्हटलं तर काही नाही. हा एक उपक्रम आहे. सद्स्य नावे न दिसता प्रोफाईल मधली नावे दिसतात. आताही अक्षरवार्ता वरती 'विशेष' मध्ये आहे, पण मुद्दाम जाऊन फारसे कोणी बघत नसावे म्हणून सदस्यत्वाच्या इथे दिला असेल दुवा.

किंवा विस्तृत चित्राचा विचार करुन पुढे मागे आपल्या सदस्यत्वामध्ये कोणते दुवे राहू शकतील हे सदस्य ठरवू शकणार असतील. त्या दृष्टीने काम चालू असू शकते.

माझ्या कल्पनाशक्तीला फार जास्त धुमारे फुटताहेत बहुधा Happy

माफ करा...
पण सभासद नोंदणी करताना चुकून अनावधानाने पुरूष ऐवजी स्री अशी नोंद झालेय तर बदलायचे कसे सांगाल का ?

Pages