B & W प्रवेशिका क्र. ३२ : प्रकाशाचे दूत - madhavm

Submitted by संयोजक on 2 September, 2009 - 14:09

सुप..ब

नि:संशय छायाचित्रं सुंदर आहे, पण निसर्गचित्रं माझ्यामते तरी रंगितच हवं.
ब्लॅ &व्हा. मध्ये छायाचित्राला आणि त्यातल्या रंगछटांना मर्यादा आली आहे.
बहुतेककरून व्यक्तिचित्रं आणि वस्तूचित्रं कृष्णधवल पहायला जास्ती बरी वाटतात.