मी छोटा चित्रकार...

Submitted by साक्षी on 1 September, 2009 - 13:37

ved-maayboli.jpg

नाव : वेद नाटेकर
वय : १ वर्ष ८ महिने
माध्यम : वॉटर कलर
पालकांची मदत : अर्थातच, त्याच्या हाताला रंग लावणे (फासणे), त्याचा हात कागदावर उमटवणे, चोच्,डोळा आणि तुरा काढणे. आणि महत्वाचे म्हणजे नंतर हात धुणे. (आणि चित्र ईथे अपलोड करणे)

एकाजागी आईजवळ बसणे (जे त्याच्यासाठी अत्यंत अवघड आहे) एवढाच काय तो वेदचा सहभाग.:)

~साक्षी

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

क्युट आहे हा प्रकार. सही आयडेची कल्पना. Happy पण स्वतःच्या मुलांना दाखवायचे का नाही विचार करावा बरेच दिवस. Wink

Pages