बब्बर खालसा

२३ जून १९८५ : कनिष्क - एअर इंडिया फ्लाईट १८२...

Submitted by सेनापती... on 22 June, 2012 - 04:48

उद्या कदाचीत पोस्ट करायला जमणार नाही म्हणुन एक दिवस आधीच पोस्ट करतोय...

एअर इंडिया फ्लाईट १८२ चा शेवटचा फोटो..

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - बब्बर खालसा