माझे कच्छी टाक्यातील कुडत्यावरील भरतकाम..

माझे कच्छी टा़क्यातील कुडत्यावरील भरतकाम...

Submitted by सुलेखा on 21 June, 2012 - 08:36

बर्‍याच वर्षानंतर कच्छी टाक्याचे काम केले आहे..डिझाईन ट्रेस करुन आणले.गळा व बाहीवर डिझाईन असुन मधे लहान- लहान बुट्टे आहेत.
हे आहे कुडत्याच्या गळ्याचे डिझाईन:-
kachchi kudate-1.JPG
हे बाही वरील डिझाईन:-kachchi kudate-2.JPG
लहान बुट्टा:-kachci kudate-3.JPG

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - माझे कच्छी टाक्यातील कुडत्यावरील भरतकाम..