हसन

मी ऐकलेले मेहदी हसन

Submitted by जयन्ता५२ on 14 June, 2012 - 04:55

मी ऐकलेले मेहदी हसन

सुदैवाने १९७४-७५ साली मुंबईच्या षण्मुखानंद सभागृहात मेहदी हसन याचीप्रत्यक्ष मैफल एकण्याचा योग मला आला. या कार्यक्रमाला मा. गुलजार प्रमुख पाहुणे होते.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - हसन