बृहन्महाराष्ट्र मंडळ

बृहन्महाराष्ट्र मंडळ- अध्यक्षीय: फेब्रुवारी, २०१२

Submitted by Ashish_Chaughule on 10 February, 2012 - 11:23

मंडळी, नमस्कार!

महाराष्ट्राच्या तीन आठवड्याच्या socio-economic-cultural भेटीनंतर १८ जानेवारीला अमेरिकेत परतलो. मनापासून सांगायचं तर इथले उद्योग, मित्रपरिवार, स्पोर्टस् हे नाही म्हटलं तरी आपलं विश्व झालेलं असतं आणि २ आठवड्यानंतर started missing it. नाही म्हणायला east coast वरची थंडी आणि snow मात्र महाराष्ट्रात miss केलं नाही.

Pages

Subscribe to RSS - बृहन्महाराष्ट्र मंडळ