transliteration

प्रतिसाद विंडोसंबंधी ( स्मितचित्रे, लिप्यंतर तक्ता) माहिती

Submitted by मदत_समिती on 17 March, 2013 - 16:46

वरती दाखवलेल्या चित्रात [लाल, निळा, भगवा आणि हिरवा असे] ४ रंगीबेरंगी चौकोन आहेत. त्या चौकोनात ज्या गोष्टी आहेत त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे

  1. लाल चौकोन : यामध्ये धाग्याला प्रतिसाद देण्याकरिता 'मजकूर' लिहायचा असतो.
  2. निळा चौकोन : प्रतिसाद देण्याकरिता लिहीलेला मजकूर सुशोभित /सुवाच्य करण्यासाठी जी साधने उपलब्ध आहेत ती साधने येथे दर्शविली आहेत.

संगणकावर सोप्पी मराठी लिहिणे

Submitted by आदित्य खरे on 7 November, 2011 - 00:39

आपल्या संगणकावर सोप्या मार्गाने मराठी लिहिण्यासाठी युक्ती :
http://www.google.com/ime/transliteration/ या वर जाऊन मराठी भाषा निवडावी. 32 bit निवडून Download IME वर टिचकी मारावी...!!!
Download पूर्ण झाल्यावर IME install करावे. जर installation झाले नाही तर परत वर नमूद केलेल्या site वर जाऊन 64 bit select करावे आणि download करावे.

IME application work करण्यासाठी आपल्याला siddhanta.ttf लागेल. हा font http://siddhanta.svayambhava.org/siddhanta.ttf या site वर गेल्यावर आपोआप download होईल.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - transliteration