मला खात्री आहे : भाग ३

मला खात्री आहे : भाग ३

Submitted by विशाल कुलकर्णी on 26 July, 2011 - 03:32

"माय गॉड, याची अवस्था तर एखादे भुत बघीतल्यासारखी झालेय."

त्याचा अवतार अगदी बघवत नव्हता. केस अस्ताव्यस्त झालेले. डोळे लाल भडक. त्यात कसलीतरी अनामिक भीती भरलेली...! त्याने चोरट्या नजरेने आधी इकडे तिकडे आणि मग हळुच राणेंकडे बघीतले. मग थरथरत्या आवाजात म्हणाला.

"अहं हळु बोला, त्याला सगळं ऐकु जातं. त्याच्यापासून काहीच लपत नाही. तो...तो परत आलाय!"

मला खात्री आहे : मागील भाग

आता पुढे
*************************************************************************************************************************

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - मला खात्री आहे : भाग ३