उजव्या सोंडेचा गणपती

गणपती बाप्पा मोरया...!

Submitted by चैतन्य दीक्षित on 10 February, 2011 - 04:53

४ वर्षांपूर्वी केलेला गणपती.
अवल यांची 'डिजिटल' बाग पाहिली आणि हा फोटो इथे द्यावासा वाटला.

From sahaj

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - उजव्या सोंडेचा गणपती