लग्नकार्य

अनाथा (विधवा) मातेस तिच्या मुलाच्या लग्नकार्याचे विधी करण्यास शास्त्रानुसार परवानगी आहे कां?

Submitted by यक्ष on 20 November, 2022 - 00:24

मित्रपरिवारात एक नवीन प्रश्न उद्भवलाय...

काही कालावधीपूर्वी माझा मित्र दुर्दैवाने अपघातात गेला. त्याच्या मुलाचे लग्न उपयोजीत आहे. वर वधू परदेशी स्थाईक असले तरी आई भारतात आहे व लग्न हिंदू पद्धतीने करणे आहे. मित्राच्या मुलाला आईने सर्व लग्नविधी स्वतः करावे अशी त्याची इच्छा आहे.

Subscribe to RSS - लग्नकार्य