सचोटी

सचोटी

Submitted by sarati on 29 July, 2012 - 06:10

त्याचे असे झाले ,
त्या दिवशी दिवाळीच्या खरेदी साठी बाहेर पडायचेच होते , हाताला घड्याळ लावले , तर ते बंद पडलेले!
मग जरा आवरा आवर करताना लक्षात आले हीच कथा अजून २ ठेवणीतल्या घड्याळांची ..
मग सगळीच घेतली बरोबर...सेल घालून आणूया म्हणलं...

नेहेमीच्या दुकानात तोबा गर्दी ...( तीही खरं तर नेहेमीचीच ...पण आज दिवाळी ची खास होती )
लगेच मिळतील असे वाटेना ,
दुकानदार आपुलकीने म्हणाला , बाजारात जाऊन या , मी करून ठेवतो,
आणि वाजवीच होते ते, माझाही वेळ वाचत होता , मी चटकन गेले.
साधारण तासाभराने मी पुन्हा दुकानात
मी --घड्याळे दिली होती सेल घालायला ,
दुकानदार -- ( माझ्याकडे न बघता) किती होती?

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सचोटी