मॉकड्रील

गण्याच्या ऒफीसमधे मॊकड्रील (आपत्ती व्यवस्थापन ) होते

Submitted by मुक्तेश्वर कुळकर्णी on 18 July, 2012 - 03:17

गण्याच्या ऒफीसमधे मॊकड्रील (आपत्ती व्यवस्थापन ) होते

मंत्रालयाला लागलेल्या भिषण आगीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या मॊकड्रीलच्या धर्तीवर ढेमसे बाईंनी आपल्या ऒफीसमध्ये मॊकड्रील घेण्याचे ठरविले. ढेमसे बाईनी आपल्या बाबु गण्या खारोडेला याची कल्पना दिली आणि सांगीतले उद्या ११.०० वाजता कार्यालयात मॊकड्रील संबंधि मिटींग होईल याची कल्पना सर्व कर्मचायांना द्या असे सांगीतले. गण्या सरळ उर्मीले कडे गेला. त्याने सांगीतले जा आणि ऒफीसमधील सर्वांना सांगा उद्या ११.०० वाजता मॊकडील संबंधी मिटींग आहे मॆडमच्या दालनात.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मॉकड्रील