डब्बा गुल

थेट... डब्बा गुलच्या सेटवरुन.

Submitted by धुंद रवी on 17 July, 2012 - 11:00

Dabba Gul Logo.jpg

सगळीकडे वेगवेगळ्या रंगाच्या प्रकाशाचा नुसता झगमगाट... मनातलेही विचार ऐकु येणार नाहीत इतक्या जोरात वाजणारं ‘डब्बा गुल’ संगीत... कुठल्याही रंगमंचाला असतो तो श्वासांवर दरवळणारा गंध.... आसपास वावरणारे सेलिब्रेटीज्.... विलक्षण गोड आणि कमालीच्या छळवादी कार्ट्यांचा अफलातून गोंधळ आणि ‘स्कीट रायटर’ म्हणुन सगळ्यांनीच आवर्जुन दखल घेतल्यामुळे सुखावलेलं मन.......
......ह्या अशा भारावलेल्या वातावरणात हरवलेला मी रंगमंचाजवळ उभा होतो.

Subscribe to RSS - डब्बा गुल