पाऊलखुणा

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago
Time to
read
<1’

paaUlkhuNaa.jpg

जाईन जिथे जिथे उमटतील माझ्या पाऊलखुणा
हाच विश्वास
हाच बाणा
__________
झाले बाबा १० शब्द

विषय: 

Happy अजय मस्त!!! एकदम नैसर्गिक पोझ मिळालीय

मस्तच आहेत Happy
आवडल रे.
पण हा किनारा असा काळपट का दिसतोय???

फोटू झक्कासच. पण त्याखालील ओळी पण छान आहेत Proud

आहे ती पाण्याच्या लाटेबरोबर येते

अजय सुरेख चित्र !! डायगोनल लाईन आणिक वन थर्ड रुलचा वापर आवडला
मस्तच. पोलरायजर वापरून वाळूचा रंग नैसर्गिक ठेवता आला असता का?

नाहीये माझ्या कडे ह्या लेन्स साठि