निळा सागर

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

resize_sea.jpg
.... .. .. .. .. ... ... ..

100_kb.jpg

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....

विषय: 

खुप सुन्दर......
माझा आवडता रन्ग निळा.... त्याची अथांगता आणी असीमता दोन्हि मस्त आले आहेत.........