साद स्पेशीअलीटी , सौदी अरेबिया हौस्पिट्लची मोफत सुविधा

Submitted by arjun1988 on 12 July, 2009 - 11:18

रुदय विकारांनी आजारी असणार्यासाठी व ६० वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्यासाठी , साद स्पेशीअलीटी , सौदी अरेबिया हौस्पिट्ल संपुर्ण उपचाराची सोय मोफत करते. हौस्पिट्लची सुविधेमधे ओप्रेशन, प्रवास आणि रहाण्याची सोय ह्यांचा समावेश आहे.

ह्याच बरोबर हौस्पिट्ल विसा आणि एन्ट्र्न्स परमिट्साठी सुद्दा मदत करते.

अधिक माहितीसाठी खालील फोन नंबरवर संपर्क साधा.

0096638826666

जर रेकोर्डॅड मेसेज एकू आला तर Press 3

Direct numbers

0096638014145

0096638014444

मेडि़कल रीपोर्टस आणि पासपोर्टची कोपी खालील नंबरवर fax करु शकता.

Miss/Dina, on fax number

0096638018013

जरी तुमचा माहितीत कोणी पेशन्ट नसला तरी , तुम्ही मित्राना आणि नातेवाईकांना कळवा......... कदाचित कोणीतरी त्यांचा माहितीत असेल................

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

माहिती बद्दल आभार .. कुणाला मदत हवी असेल तर हि माहिती देता येईल Happy

मायबोली गणेशोत्सव २००९

**************************************************
B&W_Teaser_1.jpg
**************************************************
Paryavaran_Teaser_1.jpg
**************************************************
chitrakala_teaser_1.jpg
**************************************************
Pakakruti_Teaser_1.jpg
**************************************************