प्रतिबिंब पाण्यातले

Submitted by विश्राम कुलकर्णी on 17 September, 2023 - 05:44

पाण्यात पाहतो मी प्रतिबिंब आज माझे ,
लाटेत हेलकावे मन चिंब आज माझे ,
कोण्या दिनी सुखाची हि वाट पाहिली मी ,
किती यातना कटुता , सांभाळली मनी मी ,
वाटेत माझिया होते काटेच ते अनेक ,
रक्ताळल्या खुणांच्या जखमाच त्या अधिक ,
त्या ऊन पावसाचे सरलेच ऋतू आज ,
त्या तीव्र वेदनेचे शमलेच भान आज ,
समजावुनी मनाला मी रिक्त आज आहे ,
साऱ्याच शृंखलातून मी मुक्त आज आहे ..!!

Group content visibility: 
Use group defaults