आता आताच कुठे मी

Submitted by द्वैत on 17 May, 2023 - 04:37

आता आताच कुठे मी

आता आताच कुठे मी उभी होते सावलीस
आता आताशा सुगंध होता माझ्या ओंजळीस
आता आता ओठी होते माझ्या पावसाचे गाणे
आता आताशी मला मी जरा भेटली नव्याने

आता आता म्हणताना कधी पालटली पाने
आता आता म्हणताना किती उलटली उन्हे
आता आताचे सोनेरी दूर लकाकती क्षण
आता आता च्या सयांनी कसे भरावे गं मन?

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users