प्रश्नोत्तर

Submitted by अनन्त्_यात्री on 5 May, 2023 - 05:40

प्रश्न सुटता सुटता
माय उत्तराची व्याली
प्रसवल्या उत्तरांच्या
प्रश्नचिन्ह शोभे भाळी

लिखित ते ललाटीचे
वाचुनिया फुंदे माय,
"प्रश्न घेऊनी जन्मल्या
उत्तरांचे करू काय?"

प्रश्नांकित उत्तरांची
गाठ घडोघडी पडे
निरुत्तर करणारा
नवा प्रश्न ठाके पुढे

अनादि नि अनंत ही
श्रेढी प्रश्न उत्तरांची
तिच्या अस्तित्वा जोडली
सदा नाळ आयुष्याची
================
उत्तराची माय= तर्कबुद्धी
फुंदे = स्फुंदत बोले
श्रेढी = मालिका; रांग; ओळ;

Group content visibility: 
Use group defaults