दर्शन

Submitted by अनन्त्_यात्री on 1 May, 2023 - 12:33

दीर्घिका अब्जावधी
सामावुनी जे उरतसे-
व्योम ते-व्यापूनी विश्वा
राहते निर्लेपसे

काळ कधी भासे प्रवाही
थांबतो कधी गोठुनी
ज्या न आदि अंतही नच
थांग त्याचा कोठुनी

सर्वव्यापी व्योम आणिक
काळ यांचे मीलन
करुनी, घडवी ज्ञानचक्षु
नव मितीचे दर्शन

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान...