ध्वनिचित्र

Submitted by अनन्त्_यात्री on 10 April, 2023 - 11:34

झुळझुळत्या निळसर वळणावर
झुकून, जळाशी झुळुक झोंबते
ऐल पैल तीरांवर अवचित
स्तब्ध लव्हाळी लहरून उठते

त्या वळणाच्या पुढे जरासा
कभिन्न काळा कातळ निश्चळ
रुणझुणत्या पाण्याचे पैंजण
ऐकत फुलते वेडी बाभूळ

निळ्या सावळ्या डोहतळाशी
अचपळ मासोळी सळसळते
पुन्हा पुन्हा त्या ध्वनिचित्राच्या
स्मृतिगंधाने मन दरवळते

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

>>>>>अचपळ मासोळी सळसळते
अचपळ - शब्दाचा सुयोग्य वापर. या शब्दाला पुनरज्जीवीत केल्याबद्दल धन्यवाद. कविच करु जाणे. शब्दप्रभू!

धन्यवाद सामो.
अचपळ शब्दाचा नेमका विरुद्धार्थ अनेकदा घेतला जातो. Happy