रांगोळी

Submitted by kamalesh Patil on 16 February, 2023 - 22:57

मी काढलेली रांगोळी

Style Abstract

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

सुंदर
पण राधेला बिंदी लावली नाहीत म्हणून लोकं रागावतील Wink
जस्ट किडिंग
रांगोळी उत्तमच

>>>>पण राधेला बिंदी लावली नाहीत म्हणून लोकं रागावतील

कान्हाला छान गंध लावले आहे! राधेलाही मस्तपैकी बिंदी लावा!