गोऱ्या गोऱ्या गालावरी...

Submitted by deepak_pawar on 28 January, 2023 - 10:47

गोऱ्या गोऱ्या गालावरी
खुलतेय गोड खळी
चांदण्यांचं तेज जसं
रूप तिचं सोनसळी
बहरल्या फुलापरी हसते मधाळ ती
पौर्णिमेचा चांद जसा दिसते कमाल ती.

पापण्यात लपविते मनातलं गुज
सांजपरी रूप न्यारं भाळावर सजं
पाहुनिया तिला का रं वेड जिवा लागं
फिरतंय मन माझं तिच्या मागं मागं
नभातली कुणी परी भासते कमाल ती.

चाहुलीनं तिच्या माझं मोहरत मन
वाऱ्यातून घुमू लागे पिरतीच गाणं
लाजाळूचं झाड जसं लाजते कमाल ती.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users