भेटून जा

Submitted by JPrathamesh on 4 November, 2022 - 17:50

वेड आहे तेच माझे भेटुनी बोलून जा
मी दिलेले श्वास माझे ते मला देऊन जा

आज ना चिंता कशाची बोचले काटे जरी
आणि वेडे त्या उन्हाचे चांदणे घेऊन जा

काल होते तेच आहे वेगळे काही नसे
चेहरा कोमेजताना मोगरा वेचून जा

शेवटाचे काय मागू ना सुचे काही मला
पाठमोरी होत जाता ऐक ना लाजून जा

.....प्रथमेश प्र. जोशी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users