प्रार्थना

Submitted by गंधकुटी on 5 September, 2022 - 05:39

तव प्रकाशाचा मी वारकरी
तुझ्या दिव्यत्वाचा धावा करी
निरंतर मन रमते तुझिया ठायी
मन माझे तुझीच रे प्रशंसा गायी

तव कृपा घनरूपाने बरसते
तव आभा रविचंद्राने फाकते
तुझी ममता धनधान्य देयी
मन माझे तुझीच रे प्रशंसा गायी

दव भिजल्या पानाफुलात तू
धुक्यात हरवल्या दिशात तू
ओल्याकंच हिरव्या रानात तू
नादावलेल्या माझ्या मनात तू

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults