दूरची पाखरे

Submitted by द्वैत on 31 August, 2022 - 14:00

दूरची पाखरे

गेल्या धूळ उडवीत
नाही थांबल्या सावल्या
इथे ओंजळीत माझ्या
होत्या मोगऱ्याच्या कळ्या

कळ्या जागल्या निजल्या
गंध गेला वाऱ्यावर
अन पहाटेस झाले
मन हळवे कातर

मन धावे मागे मागे
दूर स्वप्नांचा गाव
सांजवेळी एकांतात
घेऊ कुणाचे गं नाव

कोण कुठे दूर जाते ?
वाट चालतात सारे
घडी दोन घडीसाठी
येती दूरची पाखरे

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कोण कुठे दूर जाते ?
वाट चालतात सारे
घडी दोन घडीसाठी
येती दूरची पाखरे

सुंदर....