आठवांचे तरंग

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 14 August, 2022 - 10:20

कालच्या त्या जगण्याने
आज अचानक मोहरावे
आठवांचे लालस तरंग
शांत जलाशय थरथरावे

तरंगा मागून तरंग
पानावर बावरे मन
गेले हेलकावत असे
चिंब भिजलेले क्षण

नको आवराया वल्हे
असेच वाहणे व्हावे
आठवांचे वेल्हाळ पाखरू
वेलांटी मारीत भिरभिरावे

© दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users