अनुत्तरीत राहिले ( तरही )

Submitted by निशिकांत on 12 April, 2022 - 10:30

पसा भरून मोद अन् अमाप दु:ख का दिले?
कितीक प्रश्न का असे अनुत्तरीत राहिले?

अता सरावलोय दु:ख भोगण्यास एवढा
सुखाशिवाय हासण्यास मी मलाच शिकविले

प्रदर्शनात वेदना कधी न मांडल्या रड्या
सुरात दु:ख, मी तरी खुशीत गीत गाइले

नसेच देव या जगी हजार तर्क मी दिले
यदा कदा असेल तर? लपून फूल वाहिले

उशीर जाहला कळावया सुमार माणसे
महान वाटले तयास व्यर्थ काल पुजिले

पिलास दूर देश का चरावयास लागतो?
न माय आठवे जिने तयास घास भरविले

उशास वेदना तरी सुरेख झोप लागली
अमीर भोगतात त्या खुज्या सुखास हिणविले

प्रभूच करविता जगी पुराण शास्त्र सांगती
कशास रावणाकडून पाप व्यर्थ करविले?

नकाब फाडताच, चेहरे किती भयाण ते!
प्रतिष्ठितात खूप हिंस्त्र श्वापदांस पाहिले

पहिल्या शेरातील दुसरी ओळ आदरणीय डॉ. राम पंडीत यांची आहे.

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२
वृत्त--कलिंदनंदिनी
लगावली--लगालगा X ४

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users