म्हाडा पुणे अर्ज

Submitted by एकुलता एक डॉन on 27 November, 2021 - 21:10

म्हाडा चे पुणे व बाकी काही जागां ची सोडत निघाली आहे ,काही जागांची लॉटरी आहे ,काहींची प्रथम येण्यारयास प्राधान्य आहे
माहिती पर धाग्यात मुद्दाम टाकत नाही कारण महत्व कमी होईल व विषयांतर होईल

https://lottery.mhada.gov.in/OnlineApplication/Pune/

बुकलेट https://lottery.mhada.gov.in/OnlineApplication/Pune/ApplicantRegistratio...?
method=viewAnnouncementLink&viewFile=18
मुख्य मुद्दे
१) जागांची किंमत
२) स्थान माहात्म्य
३) उत्पन्न गट कसा मोजतात ? समजा आत्ता मला नोकरी नाही व लॉटरी वेळी मिळाली तर ?

Groups audience: 
Group content visibility: 
Use group defaults

यासाठी आता पर्यंत १२६३३ इतके विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य अंतर्गत संकेत क्रमांक ५३२ परांजपे अभिरुची परिसर, धायरी ( १RK ) येथील ७५ सदनिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्या सदनिकांसाठी ७२८ इतके विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४०५ अर्जदारांनी अनामत भरली आहे. या ७५ सदनिका वितरित करून झाल्या आहेत. यावरून असे दिसून येत आहे की सोडतीसाठी नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद दिसून येत आहे. तरी नागरिकांनी त्वरीत आपले रजिस्टेशन करून संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नितीन माने-पाटील यांनी केले आहे.