लिहिता येत नाही !

Submitted by _आदित्य_ on 2 November, 2021 - 04:07

पाहिल्याने दुःख लिहिता येत नाही !
भोगल्याविण लख्ख लिहिता येत नाही !!

सांधुनी बघ पूल यत्नांचे कितीही..
एक जीवन ! अख्खं लिहिता येत नाही !!

शब्द ढापून स्वाक्षरी करशीलही पण..
कौतुकावर हक्क लिहिता येत नाही !!

व्याकरण शिकलास का तू लेखनाचे?
फक्त खरडून पक्कं लिहिता येत नाही !!

भाव अवघे कल्पनांवर स्वार होती...
कधीकधी पण चक्क लिहिता येत नाही !!

..............

Group content visibility: 
Use group defaults