मोनार्क फुलपाखरू/ मेक्सिकन सूर्यफूल.

Submitted by SPNAIK on 9 October, 2021 - 07:26
मोनार्क फुलपाखरू, मेक्सिकन सूर्यफूल.

मोनार्क फुलपाखरू/ मेक्सिकन सूर्यफूल.

SONY A 6200; 150-600 mm

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काय मस्त फोटो आलाय.
आमच्या इथे ही खुप वेगवेगळी फुलपाखरे येत असतात.. परवा एक वेगळे निळ्या रंगाचे आलेले. मला फोटो च काढता येत नाही पण.