नको तिथे उत्साही आपण

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 8 October, 2021 - 14:05

उगा दुमडतो बाही आपण
बोलत बसतो काही आपण

ओळख नाही तशी आपुली
अनोळखीही नाही आपण

खरी शांतता मनात बसते
दिशा भटकतो दाही आपण

तापामध्ये बरळत बसतो
सुसाह्य करतो लाही आपण

नको तिथे गाठते उदासी
नको तिथे उत्साही आपण

सुप्रिया

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users