मनुष्य

Submitted by _आदित्य_ on 9 September, 2021 - 23:51

स्वप्न आहे वा खरे आयुष्य आहे?
काय आहे जे मला अदृश्य आहे?

सर्व म्हणती, "होय मी जगतो सुखाने !"
का बहुंचे हास्य मग नैराश्य आहे?

का तुला चिंता सदा खाते उद्याची?
जर कुणीही जाणले न भविष्य आहे !

"लढ म्हणे तू जीवनाशी!" का? कशाला?
हे मुळातच भयभितांचे भाष्य आहे !

भेद, मत्सर, स्वार्थ, तुलना रुजवतो जो,
त्या समाजाचाच का मी शिष्य आहे?

केवढे विद्वान! ह्यांना देवही कळला म्हणे !
मज कळे साधासुधा मी मनुष्य आहे !

Group content visibility: 
Use group defaults