ओळखावे लागते

Submitted by निशिकांत on 25 July, 2021 - 08:46

आपुल्यांनाही खरे तर ओळखावे लागते
भास आभासात डोके खाजवावे लागते

का पुराणातील झाल्या मयसभा इतक्या जगी?
प्यायचे तर ताकही फुंकून प्यावे लागते

पाय का घसरावयाची हौस आहे मानवा?
पाप झाकोनी पुन्हा सज्जन बनावे लागते

बाह्यभिंतींना घराच्या रंग देतो नेहमी
आत विटकेही सही, सुंदर दिसावे लागते

अंध सांगे घेवुनी कंदील का तो चालतो
डोळसांना, येत आहे मी, कळावे लागते

शिक्षितामध्ये अशिक्षित अंध श्रध्दाळू किती?
भान याचेही समाजाला असावे लागते

ईश भक्ती, पुण्य संचय मार्ग मुक्तीचे तरी
कावळ्याला पिंड शिवण्या बोलवावे लागते

माय ती वृध्दाश्रमी पण संस्कृतीचे गोडवे
गावयाला मातृदेवोभव म्हणावे लागते

एवढी "निशिकांत" बेचैनी तुला छळते कशी?
एकटे सुक्रात्**चे जीवन जगावे लागते

** सॉक्रेटिस ज्याने निर्मणुष्य बेटावर जीवन व्यतीत केले.

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२३
वृत्त--देवप्रिया
लगावली--गालगागा X ३ + गालगा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users